Want al wat tevoren geschreven 
is, is tot onze onderwijzing 
geschreven, opdat wij door 
de volharding en door de 
vertroosting van de Schriften 
de verwachting hebben
    
Romeinen 15:4

Al wat geschreven is, is woord
van God, en betrouwbaar. Heel
de Tenach en de Grieks Schrift,
zoals we die mogen kennen,
vormen een unieke eenheid. In
de 70 bijbelboeken treffen we
alles aan wat we nodig hebben.
volharding, vertroosting en
verwachting
. In ons leven zien
we lijden en verdrukkingen; het
thema dat Paulus vaker in deze
rijke brief bespreekt. Denk aan,
lees Romeinen 5:1-5, 8:17-39.
Daar vind je woorden van troost,
verwachting; die bouwen je op
en geven kracht tot volharding
als je geloof beproefd wordt.