Want al wat tevoren geschreven 
is, is tot onze onderwijzing 
geschreven, opdat wij door 
de volharding en door de 
vertroosting van de Schriften 
de verwachting hebben
     
Romeinen 15:4

Wat de Schriften ons geven, is 
al wat wij als gelovigen aan wijs-
heid en liefde van God nodig
hebben. De geest van God, die
werkt via het woord van Vader
in ons. Zonder de Schriften heb
je niets. Maar nu ons geestelijk
oog geopend is, en wij de grote
toekomst mogen zien, geeft dat
ons perspectief. Kracht tot het
volharden (eronder-blijven) is
wat God ons geeft, en Hij is het
Die ons bemoedigt. Hij is ‘Ik ben’
en altijd bij je, hoort je en Hij 
begrijpt je volkomen. Hij heeft
je lief en schenkt rijke troost.