Moge de God nu van de 
volharding en van de 
vertroosting jullie geven 
hetzelfde gezind te zijn tot 

elkaar, in overeenstemming
met Christus

         Romeinen 15:5

Het in overeenstemming met
Christus
wijst op wat in vers 4
staat. Hij behaagde Zichzelf
niet, maar deed de wil van de
Vader. Ondanks de spot, hoon,
beledigende woorden en acties
van het volk en de soldaten.
Ootmoed karakteriseerde Zijn
gang, Hij onderging dat en is nu
verheerlijkt aan de rechter(hand)
van Zijn Vader. Die eer en grote
heerlijkheid zal toenemen als
de tijd vordert. Die is altijd in
het voordeel van God Zelf, Die
de tijd schiep. De Zoon zal, na
Zijn lichaam tot Zich te hebben
verzameld, Zijn gezegende
voeten op de Olijfberg zetten.
Dan wordt alles anders.