De God nu van de vrede zij met 
jullie allen. Amen.
      
Romeinen 15:33

Dit is de ‘eerste afsluiting’ van
deze rijke brief. Er werd nog
wat toegevoegd, leiding door
heilige geest. Paulus dicteerde
verder en Tertius noteerde.
Hoofdstuk 16 met al wat erin
staat, moest ook geschreven.
De God van de vrede; daarin
weerklinkt de verzoening die
zo rijk naar voren kwam in de
hoofdstukken 5-8. Later komt
deze ook in Filippenzen 4:8,9
naar voren. God heeft Zelf de
ultieme vrede en zal deze ook
toedelen aan de Zijn schepping
op Zijn tijd.