de voltooiing van de opdracht 
nu is liefde uit een rein hart en 
een goed geweten en een 
ongeveinsd geloof
    1 Timotheüs 1:5

De opdracht is verbonden met
opdraagt (het ww) in vers 3. 
Opdracht lees je ook in vers 18.
De apostel gaf deze opdracht 
aan Timotheüs (vers 18). Wat 
hield dat in? Dat wat met de
profetieën van Paulus overeen 
stemt. Niet een toekomst voor-
zegging, maar wat gesproken is.
Dit lezen we in Paulus’ brieven, 
en hij legt dat nu op Timotheüs.
Zoals de welkome boodschap,
dat Christus Jezus in de wereld 
kwam om zondaren te redden
(1 Tim.1:14) en: Christus Jezus
gaf Zichzelf als overeenkomstig
losgeld voor allen (1 Tim.2:6).  
Deze grondtoon van genade is
nu aan Timotheüs’ aandacht en
zorg toevertrouwd. Wij kunnen
niets anders doen dan ons
erdoor laten overweldigen.