de voltooiing van de opdracht 
nu is liefde uit een rein hart en 
een goed geweten en een 
ongeveinsd geloof
         1 Timotheüs 1:5

De ‘opdracht’ is letterlijk: een 
boodschap die naast je is, of bij 
je is
. Bij Timotheüs werd een 
heerlijke boodschap neergelegd
die hij met zich mee zou dragen.
Het is toch geweldig dat God wil, 
dat alle mensen tot erkenning 
van de waarheid komen, gered 
worden (1 Tim.2:4)?
De ‘opdracht’ mét grote inhoud
werd aan Timotheüs, en in wezen 
aan al degenen die Gods woord 
onderrichten, toevertrouwd.
Toch kunnen wij allemaal er
met anderen over spreken. 
De uitwerking van de genade, 
redding, is zichtbaar als je 
2:8-3:16 en 5:1-6:2 leest.
Maar ook hoofdstuk 4 en 6.
Daarom: de voltooiing (of ook:
doel-einde, Grieks: telos) 
van de opdracht is:
liefde uit een rein (zuiver) hart,
en een goed geweten en een 
ongehuicheld geloof.