waarvan sommigen, daarvan 
afwijkend, werden afgewend 
tot ijdel gezwets
       
1 Timotheüs 1:6

Het afwijken is van het geloof,
(zie 1Tim.6:21) en de waarheid 
(zie 2Tim.2:18). Dit is letterlijk
on-grondregel(s) of on-grond-
beginsel(en). Sommigen zijn in
zekere ‘kennis’ of ‘wetenschap’
verstrikt geraakt (6:21), maar
wat betreft geloof wijken zij af.
Afwijken is zelfs al het geval,
wanneer wij denken, dat God 
enigszins, ook al is het heel erg 
weinig, van ons afhankelijk is 
om Zijn doel te bereiken. 
Zelfs een klein beetje twijfel 
over de zekerheid van je plaats 
in Christus is afwijken van de
waarheid. In Paulus’ dagen zijn
velen afgewend tot ijdel (leeg) 
gezwets. Men week af van de
genadeprediking en verviel tot
een leeg bestaan onder de wet.
Bekrachtig je in de genade van 
Christus Jezus!