de voltooiing van de opdracht 
nu is liefde uit een rein hart en 
een goed geweten en een 
ongeveinsd geloof
         1 Timotheüs 1:5

De opdracht is dat wat God ons
in geloof gegeven heeft. Gods
beheer is in geloof (vers 3).
Het doel-einde van de opdracht
is liefde. Het gaat om het geloof-
waardige of betrouwbare woord,
dat Christus Jezus in de wereld 
kwam om zonderen te redden
Waar we ons aan deze ‘opdracht’
houden, zal liefde te zien zijn. 
De liefde van God is uitwerking
van het evangelie dat God geeft.
De liefde bloeit dan op uit een 
rein hart, dat waarachtig, puur 
het woord van God aanvaardt. 
Het is ook de vrucht van een 
goed geweten, dat openlijk de
waarheid gelooft. 
En het is de vreugde van het 
ongehuicheld (ongeveinsd) 
geloof, dat echt ontvangt wat
God via Zijn dienaar Paulus zegt.