De opziener dan, moet zijn:
………. 
ordelijk, gastvrij, tot
onderwijzen bekwaam
       1 Timotheüs 3:2

Gods orde regeert in de
uitgeroepen gemeente.
De opziener is ook ordelijk,
systematisch in het werk van
de Heer. Wanneer nodig, is
deze ook gastvrij: anderen,
van dichtbij en ver weg, zijn
welkom. Dit is kenmerk van
de plaatselijke bijeenkomst
van gelovigen: gastvrijheid.
De opziener zou geschikt en
bereid zijn om onderwijs te
geven
. Natuurlijk volgens de
lijn van het evangelie van de
verlaten apostel, Paulus. Als
oudste (de opziener is altijd
ook oudste) moet hij andere
gelovigen goed onderricht
kunnen geven. Tot opbouw
in de genade van God.