Vrede is het thema in Efeziërs 2:13-18
en is kerngegeven in de nieuwe mensheid.
Het is bewerkt door het bloed van Christus;
Zijn dood aan het kruis is wezenlijk.
Dat en meer: deel A en deel B