Die alleen onsterfelijkheid heeft, 
woont in ontoegankelijk licht, 
Die níemand van de mensen 
waarneemt noch waarnemen 
kan, Hem zij eer en de eonische 
macht! Amen!
        1 Timotheüs 6:16

Toen Hij in Zijn opstanding nog
op aarde was met de discipelen,
zei Hij:

Mij is gegeven alle volmacht in 
hemel en op aarde
                    
Mattheüs 28:18

Dat was en is waar, alleen nu 
is nog niets daarvan zichtbaar.
Alleen zij die Hem erkennen 
als Heer, weten dat en het werkt 
in hun (ons) leven door.
Christus zal de eer en de macht
hebben in de komende eonen.
Hij zal als Messias-Vorst regeren 
over Israël en de volkeren, dat
uitbesteden aan David en de
geldende hogepriester. 
De 144.000 zullen regeren met
ijzeren roede als de mannelijke
zoon uit Openbaring 12. Zij zijn
onder meer de overwinnaars 
die in de 7 brieven (Openbaring
2 en 3) genoemd zijn. 
Dat is de grote toekomst die in
het verschiet ligt voor mensen
op aarde.