Draag de rijken in de huidige 
eon op niet hoog gezind te 
zijn, ook niet de verwachting
te hebben van de onduidelijk-
heid van rijkdom, maar van 
God, Die ons tot genoegen 
alles rijkelijk aanbiedt
       
1 Timotheüs 6:17

Rijke gelovigen, wat materie 
betreft, kunnen zich makkelijk
beter voelen dan anderen.
In het verleden zaten de rijke 
mensen vaak in het bestuur 
van kerken of groepen van 
gelovigen. De aanwijzing die
Paulus hier geeft, wijst op de
ootmoedige gezindheid die 
de Heer kenmerkt. 
In de Schrift wordt regelmatig
iets gezegd over het onzekere
van materiële rijkdom. 
Ideaal is het, altijd alleen op
Vader te vertrouwen.