om het goede te werken, rijk 
te zijn in uitstekende werken, 
vrijgevig te zijn en 
gemeenschappelijk
         1 Timotheüs 6:18

God geeft rijkdom, anders had
Hij het tegengehouden. Velen
worden niet rijk, materieel, en
dat is goed. Maar degenen die
wel rijk zijn, kunnen dat delen,
dat is het goede te werken
Er wordt ook gezegd: ‘laat je 
linkerhand niet weten wat je 
rechterhand doet’. 
Ofwel: anderen hoeven niet 
te weten, God weet het, Hij 
heeft de blijmoedige gever
lief. Als je een ander in nood 
kan ondersteunen, doe het.
Het is beter te geven dan te 
ontvangen, zei de Heer. 
Ook in materieel opzicht.
God geve, dat wie rijk zijn,
gemeenzaam zijn; want het 
is je eigen ‘familie’.