Denk na over wat ik zeg, 
want de Heer zal je inzicht 
geven in alles
        
2 Timotheüs 2:7

Het denk na is activiteit van
ons denkzin(tuig). Biddend
de brieven van Paulus lezen,
erover horen. Het kunnen
bevatten is kwestie van het
geloof. God geeft, in genade,
door Zijn geest: geloof en de
erkenning.
Zo kun je geestelijke zegen
met geestelijke woorden
vergelijken
(1Kor.2:13). En
moge Vader ons dan inzicht,
geestelijk begrip geven in
al wat op onze weg komt.