Denk na over wat ik zeg, 
want de Heer zal je inzicht
geven in alles
     
2 Timotheüs 2:7

De Heer zal je inzicht geven in
alles! Wat een fijne belofte is
in dit woord gegeven! 
Bijzonder, dat alle leden van 
het lichaam van Christus Zijn
geest hebben ontvangen. En:

wat in geen mensenhart kon 
opkomen, geen oog zag, geen 
oor hoorde, dát onthult God 
door Zijn geest aan ons
, zie
1 Korinthiërs 2:9,10.

Dat is een inzicht, een begrip 
dat licht geeft op je weg door
het leven. God doet dagelijks
wat je niet verwacht. Ons hart
is opwaarts gericht, naar Hem
van Wie we alles verwachten.