herinner je Jezus Christus, Die 
opgewekt is uit de doden, Die 
uit het zaad van David is
         2 Timotheüs 2:8a

Niet alleen werd Hij gekruisigd 
en stierf Hij de smadelijke dood;
Hij werd ook opgewekt! 
Door Zijn leven, lijden, sterven
toonde Hij Gods gerechtigheid 
en liefde. De satan, de duistere
machten en krachten waren blij
met Zijn dood. Zij waren bij Zijn 
graf, maar konden de kracht van
de Vader niet weerstaan. 
Als bezegeling van onze vrijheid
en rechtvaardiging wekte Vader
Hem op. Hij, de Eerstgeborene
uit de doden (Kol.1:18); Hij moet
in alles de Eerste zijn. Wij zijn
dankbaar dat Hij leeft. Hij ís ons
Leven en de garantie dat ieder
zal leven, uiteindelijk.