herinner je Jezus Christus, Die 
opgewekt is uit de doden, Die 
uit het zaad van David is
         2 Timotheüs 2:8a

Dit zouden wij niet vergeten. 
Kwaad lijden met het evangelie
is heel wat. Dat zou Timotheüs
somber kunnen maken; zo
wordt hier zijn (en onze) blik 
op Hem gericht, Die alles voor 
ons over had. 
Aan het vloekhout zei de Heer: 
Vader, in Uw handen beveel Ik 
mijn geest! 
(Luk.23:46)
Ja, de Eerstgeborene van heel 
de schepping (Kol.1:15) stierf. 
Hij was Mens geworden en 
onderging wat gezegd was: 
tot stervens toe zul je sterven
(Genesis 2:17)
Hier blijkt, dat Hij tot en met 
Zijn einde Vader vertrouwde, 
in alles zich aan Vader overgaf.