Iemand, die Abrahams leeftijd toen Izaak geboren werd, onlangs bereikte, is een bekende naam in evangelisch Nederland. Hij schreef ‘De grote toekomst van Israël, de kerk en de volken’. Hij is nu 100, net als Abraham toen. 100 is wel een apart getal trouwens, in de Bijbel. Het heeft te maken met ingaan in het koninkrijk (of het leven). Het is het produkt (of resultaat) van 10 x 10.
Als de 10 woorden (van Exodus 20) vervuld worden. Want die 10 woorden waren een belofte, ‘gij zult’ is toekomende tijd, en het zal dus nog vervuld worden. Een Gimel, een kameel (de Hebreeuwse letter Gimel, getalswaarde 3), gaat heel moeilijk door het oog van de naald (de Hebreeuwse letter Qof, met getalswaarde 100), zo moeilijk zal de rijke (Jood) het koninkrijk der hemelen binnen gaan. En hoe waar zijn deze woorden, en hoe brandend actueel in deze tijd! Want er zijn bepaalde rijke Joden in deze tijd, die zullen niet of nauwelijks het koninkrijk der hemelen zullen ingaan. Net zo min als je 3 op 100 kunt delen, want dan krijg je 33,333333……. 100 zit ook in de afmetingen van de toegangspoorten van de tabernakel en tempel verweven. Je komt steeds door de 100 een ruimte verder, totdat je als hogepriester in het heilige der heiligen bent, de tegenwoordigheid van Jahweh. En het paulinische evangelie laat ons zien, dat allen uiteindelijk het leven en onsterfelijkheid zullen ontvangen, maar dan is het koninkrijk der hemelen voorbij, we zijn dan in de volkomenheid, de volmaaktheid beland, nadat de volkeren vele, vele jaren de bladeren van het geboomte van het leven hebben ontvangen tot genezing. Dan zijn alle tranen van de ogen afgewist. Dan is er geen tweede dood meer. De poel des vuurs is dan opgebrand. Er zal volkomen leven zijn, God alles in allen! Wat een rijk evangelie he!