‘Ja jij met je ‘allen’ steeds. Ken jij die plaat, van de brede en de smalle weg? Heb je weleens gekeken hoe het afloopt met al die mensen op de brede weg? Die komen allemaal in het vuur! En dat zegt de Bijbel toch? De poel des vuurs, in Openbaring.
Weet je wie daar allemaal in komen? Hitler ongetwijfeld. Stalin. Mao. De beulen van Auschwitz. De beulen van de Franse revolutie met hun guillotines. En jij wou zeggen……. toch uiteindelijk allen?’ Nou, laat dit duidelijk zijn: niet ik zeg dat, maar Gods woord! Daar gaat het om uiteindelijk ‘allen’ of ‘alle mensen’, die gered worden. Paulus schrijft in
1 Timoteüs 4:10 ‘God is de redder van alle mensen, inzonderheid van de gelovigen. Beveel en leer dit’. Dat is duidelijke taal. Er waren in zijn dagen genoeg illustere machthebbers geweest, die veel bloed hadden vergoten om hun machtsdoelen te bereiken. Toch schreef Paulus dit. Het Romeinse rijk kenmerkte zich door een opvallende hardheid. De soldaten aan het front waren wreed en deinsden niet terug voor verschrikkelijke dingen. Paulus wist dat. En hij schrijft deze woorden op, geïnspireerd door God. God is veel groter dan wij denken. En de geschiedenis kent kanten, waarvan wij niet weten. Je kunt soms, door meer informatie te ontvangen, een heel andere kijk op leiders krijgen, die op wrede wijze heersten. Niet om hun wandaden goed te praten of te verkleinen, maar God zal in het eindgericht (de grote witte troon, Openbaring 20:11-15) álle werken, samen met de motivatie erachter, beoordelen. Dat is het gericht. Dan zal er niets verborgen blijven. Waar mensen zich nu nog achter iets kunnen verschuilen, zal het dan onmogelijk zijn. Het ontdekkende licht van God schijnt dan dwars de mensen heen en er wordt zichtbaar wat in hun hart was. Het bijzondere is, dat de gemeente, het lichaam van Christus, daar wellicht een heel belangrijke rol bij speelt! Want de apostel Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de Corinthiërs (6:1-3):
‘Of weten jullie niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak?’
Daarnaast schreef Paulus later aan de Romeinen, dat in het gericht God zal richten over-eenkomstig ‘mijn evangelie’ (Romeinen 2:16). En Paulus’ evangelie is vol van genade!