Machtig evangelie, dat wij geloven, dat in Christus allen levend
gemaakt zullen worden.’

Er bestaat geen schriftuurlijk argument om dit te ontkennen. Paulus
maakt duidelijk, dat alle vijanden en alle vijandschap buiten werking
gesteld zal worden. En die laatste vijand is de tweede dood, dat kan niet
anders. Als je leest dat de eerste dood en het dodenrijk (hades) in het
meer van vuur geworpen worden, dan is daarna sprake van de tweede
dood.

‘In feite is het heel eenvoudig. Zo te zien moet die tweede dood wel de
laatste zijn.’

Je kunt er niet omheen: Christus zal regeren totdat alle vijanden buiten
werking gesteld zijn. Dan pas zal de tweede dood als laatste vijand uitge-
schakeld worden en is er geen dood meer. Alleen leven. Zo zal God alles
weer terug brengen uit de dood. Christus is de Levensvorst. Hij alleen
heeft onsterfelijkheid en is nu aan Gods rechterhand. Zijn stem zal uit-
eindelijk leven betekenen voor alle mensen!

‘Fantastisch. Wat een enorm uitzicht genieten wij als gelovigen.’

Dat wij enorm veel mogen zien, is geen verdienste van onszelf, het is
door Gods genade. En Gods genade is, dat allen zullen léven. Dat is
het sublieme, ware evangelie dat de leraar van de natiën brengt. Het
heeft nog niets aan kracht verloren. God gaat dat door Christus waar
maken. Niet de tegenstander, niet de dood, niet het kwaad, maar Gód
heeft het laatste woord!

‘Dat is zo, als Hij dat wil, dan gebeurt het ook.’

Alle vijanden worden buiten werking gesteld en de liefde van God zal
over alles triomferen. Het grote einddoel wordt door het kruis en de
opstanding van Christus bereikt. Alles is betaald, de mensheid is los-
gekocht en zal uiteindelijk de verlossing meemaken: leven zonder
einde! Wij kijken omhoog en vooruit en verwachten alles van God!