Het Profetisch Woord – 4

Op 31 mei 2011 werd Daniel 4 gelezen en besproken,
de tweede droom van Nebukadnezar. De boom die
omgehouwen wordt. Een uiterst intrigerend hoofdstuk!
Klik hier om te luisteren.

Bijlage: Daniel 4