Het gebed van Daniel in Daniel 9 leidde tot de bijzondere
onthulling van de 70 jaarweken in de verzen 24-27.
Zijn gebed werd gewekt door de bestudering van de boekrol
Jeremia. Het gebed wordt doorgaans niet besproken in bijbel-
studies, maar is zeer de moeite van het bekijken waard.
U kunt hier de studie downloaden / beluisteren en hier en
hier zijn bijlagen in pdf.