Het Profetisch Woord – 11

Het boek Daniël blijkt heel bijzondere profetieën te bevatten over
‘de tijd van het einde’. In Daniël worden dezelfde tijdsaspecten ge-
noemd, zoals o.a. tijd, tijden en een halve tijd.

Ook ’70 zevens’ is zo’n bijzondere aanduiding van tijd. Op 1 februari
2012 werd opnieuw Daniël 9 bekeken, en dan naar die 70 zevens, en
ook Openbaring 12 kwam aan de orde: de mannelijke zoon.
Luisteren: deel A en deel B van deze studie.

De concordante tekst van Daniël 9:24-27 kunt u hier downloaden.
De tekst van Daniël 9 in de Herziene Statenvertaling hier.
En het overzicht van 4 x 490 jaar vindt u hier