Het Profetisch Woord – 18

Op 31 januari 2013 werd het vervolg van Daniël 11 besproken.
Dit keer kwamen de verzen 31-44 aan de orde, met het lezen in
andere profetiën, zoals in Zacharia, Jesaja, Mattheüs 24, Openbaring
12 en dergelijke. Kijk en lees mee in deze bijzonder pro
fetie van deze
profeet! Luisteren:
deel A en deel B