Galaten studie 4 – 1:10-14

Paulus laat in dit gedeelte zien, dat hij geen mensen behaagde,
maar dat hij slaaf van Christus is. Het evangelie dat hij bracht,
laat geen compromis toe. Het is: besnijdenis óf Christus, werken
óf geloof, wet óf genade. Het verslag van zijn verleden is helemaal
toegespitst op het zuivere van de boodschap die hij te brengen had.
Luister: deel A en deel B van de op 19-02-2013 gehouden studie.