Op 5 maart 2013 werd Galaten 1:14-18 besproken.
Een bijzonder gedeelte waarin de apostel zijn re-
laas over zijn verleden voortzet. Daaruit blijkt, dat
hij zijn evangelie niet aan vlees en bloed voorlegde
en ook niet aan de twaalf apostelen in Jeruzalem.
God onthulde Zijn Zoon in Saulus-Paulus!
Luister naar deze studie: deel A en deel B