Galaten studie 8 – 2:3-6

Op 16 april 2013 werd Galaten 2:3-6 gelezen en naar
voren kwamen enkele belangwekkende punten, zoals:
welk evangelie bedoelde Petrus in Handelingen 15?
Hoe kun je het gedrag van valse broeders herkennen?
Wat zijn belangrijke, geestelijke verschillen?
Dat en meer valt te beluisteren: deel A en deel B