24 augustus 2009

Veel gelovigen denken, dat je niet mag uitrekenen, wanneer de Heer Jezus terugkeert. Men citeert dan (vaak half) uit het hoofd: ‘van die dag of die uur weet niemand’. Dat zou voldoende moeten zijn om ieder af te schrikken, die dit serieus in de Schrift zou willen onderzoeken. Genoemd citaat staat in Mattheus 24:36 ‘Maar van die dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen van de hemelen, dan Mijn Vader alleen‘.  Als we kijken in het direct voorgaande vers, dan staat daar, dat het gaat om het voorbijgaan van de hemel en de aarde. Dat is een veel later (Openbaring 20:11, 2 Petrus 3:10,12) gebeuren dan de terugkeer van Jezus Christus als Zoon van de mens! Voor de rest wijst de Heer Jezus op het onverwachte van Zijn terugkeer, maar noemt steeds ‘de ure‘. Nergens lees je, dat de Heer zegt dat het niet uitgerekend mag worden! En als de Schrift zelf allerlei rekenkundige gegevens aanreikt, zou de oprechte onderzoeker ook dit belangrijke aspect van de profetie niet mogen meenemen?

23 augustus 2009

Wanneer vandaag weer in allerlei diensten gesproken wordt, ligt er
bij de luisteraar een taak. Goed luisteren natuurlijk, maar ook
het advies van Paulus opvolgen: toetsen aan Gods woord wat er
gezegd wordt. Het gebeurt regelmatig, dat sprekers en dominees
een stukje lezen en er vervolgens niet uit of over spreken. Je merkt
nogal eens, dat de spreker/dominee een aantal gedachten had, die
hij graag over wilde brengen. De spreker had gedachten en heeft er
een stukje uit het Woord bij gezocht. Feitelijk hoort het precies
andersom te zijn: de spreker wordt in zijn
studie van de Schrift aan-
gesproken en spreekt uit dat wat hem uit de Schrift aansprak.
Zo komt de Schrift, en niet de gedachte(n) van de spreker naar de
luisteraar toe. Dát bouwt op.

22 augustus 2009

Op het christelijk erf speelt zich hetzelfde af als in de wereld.
Ook daar is sprake van trends en hypes. In evangelisch Nederland
kunt u zich misschien nog levendig het ‘krachtevangelie’ van John
Wimber c.s. herinneren, of de invoering van het vaandel- of banier-
zwaaien in diensten. Recent was daar Rick Warren, met zijn doelge-
richte zaken; hij citeert in deze boeken zeer regelmatig New Age 
auteurs. Het ‘vallen in de geest’ met hele rijen tegelijk, gebeurt 
nog steeds. Gods woord is geen hype. Het is levend, krachtig en blijvend, 
onveranderlijk. Gods plan ligt vast. Het is goed, om dicht bij dat veilige 
baken te blijven in tijden van ‘allerlei wind van leer’.

21 augustus 2009

We leven in een wereld, waarin heel veel dingen snel voorbij gaan.
Paulus zegt daar iets over in 1 Corinthiërs 7:31. ‘Het uiterlijk (Grieks:
schema) van deze wereld gaat voorbij’. In het tekstverband
 gaat het
om de situatie waarin de gelovige nu is, onder andere: gehuwd
 of niet.
Hij zet de dingen nuchter op een rij. Omdat de tijd (Grieks: kairos,
 vrij
korte tijd) beperkt is (1 Corinthiërs 7:29), zegt hij dat het goed is als
 je
alleen blijft (als je ongehuwd bent) om je vrije tijd helemaal aan de Heer

te kunnen besteden. Maar je zondigt niet als je wel trouwt. De gedachte,
die
 hij oproept, is: besteed niet meer tijd dan strikt nodig aan ‘wereldse’
zaken, en laat je niet door deze wereld meeslepen in allerlei nutteloze bezig-
heden, 
want het schema van deze wereld passeert snel, morgen is iets
anders belangrijk (hype). Gods woord gaat niet snel voorbij, het is blijvend!

20 augustus 2009

Waarheid is kostbaar. Het is het eerste slachtoffer
in tijden van oorlog.
Onlangs zag ik hoe de waar-
heid in de recente Gaza-oorlog verdraaid werd.
Uit de lucht was te zien, hoe een terrorist zich ver-
school tussen onschuldige
burgers. Deze situatie
leverde voor leger van Israël in de media een
nega-
tieve beoordeling op. Door de opnames van boven
af was te zien hoe
de terrorist explosieven aanbracht,
maar ook hoe hij op basis van deze op
name kon
worden opgepakt door het leger van Israël.
Als je alle feiten kent,
weet je hoe het zit. Zo is het
ook met Gods woord. Eerst op de hoogte zijn van
alle feiten over een bepaald begrip of onderwerp, daar-
na kun je pas de waarheid
ontdekken. Hoe de uiteinde-
lijke bestemming van de mens is, weet je pas 
na gron-
dig Schriftonderzoek. Daaruit blijkt, dat God de Redder
van alle mensen 
is, in het bijzonder van de gelovigen!