Openbaring studie 62 – 20:1-3

In Openbaring 20 gaat het over ‘het
duizendjarig rijk’ waarin de satan ge-
bonden is en opgestane heiligen met
Christus regeren. Wat bedoelt Petrus
in zijn tweede brief? Leven we in de
slotfase van deze boze eon? Dat en
meer is na te luisteren: DeelA en DeelB