Zaaien en oogsten, dat heeft ook met de bema, het 
erepodium te maken. Diverse facetten komen aan de
orde tijdens deze bespreking, op de praktijk gericht.
Luister mee: deel A en deel B