Het slot van Galaten heeft nog veel te zeggen. Goede
werken zijn geen voorwaarde, maar wel een gevolg
van het geloof, dat de leden van het lichaam van Christus
ontvangen hebben. Luisteren kan hier: deel A en deel B