Galaten studie 11 – 2:7

Op 18 juni 2013 werd opnieuw gekeken naar één van de
twee evangeliën: het evangelie van de besnijdenis. Om goed
helder te krijgen wat dat evangelie inhoudt, werd het spoor
van de geschiedenis en de toekomst van de besnijdenis ge-
volgd om uiteindelijk uit te komen in de nieuwe schepping.
Luister: deel A en deel B van deze avond.