Galaten studie 12 – 2:7-9

Op 2 juli 2013 werd de 12e studie avond over de Galatenbrief
gehouden. Het evangelie van de voorhuid (onbesnedenen) is wat
door Paulus verkondigd wordt. Het gaat daarin allereerst om recht-
vaardiging door geloof. Aan de hand van Abrams leven werd daar-
over nagedacht. Luister: deel A en deel B