Galaten studie 13 – 2:7-9

Op 10 september 2013 kwam opnieuw Galaten 2:6-10 aan de
orde. We zijn bijzonder gezegend in het evangelie van de voorhuid,
dat begint met rechtvaardiging door geloof alleen. Abram is een
geweldig voorbeeld voor alle gelovigen. Hij erkende God, die in al
onze studies en prediking samen met Zijn Zoon centraal zou staan.
Luister: deel A  en  deel B