Galaten studie 1 – 1:1

De eerste studie van de Galatenbrief, een inleiding zoals op
7 januari 2013 besproken, is geplaatst. Paulus bracht het
evangelie van de genade van God. De Galaten bleken al snel
af te wijken onder invloed van ‘de wettischen’ (judaïsten).
Luister: deel A en deel B