Galaten studie 17 – 2:17-3:2

Het evangelie van genade, Paulus verkondigt werkelijk goed
nieuws. Het is diepgaand, het werk van het kruis. Christus
heeft geleden en is gekruisigd en wij met Hem. Dat heeft grote
gevolgen! Op 4 februari 2014 werd gesproken over Gods genade
en Zijn heerlijkheid: deel A en deel B. Eerst downloaden en dan
luisteren, dat werkt het beste.