Galaten studie 18 – 3:1-7

Galaten 3:1-7 kwam aan de orde op 4 maart 2014. In dit ge-
deelte onderbouwt Paulus verder het evangelie dat hij on-
der de natiën verkondigt. Hij laat zien welke principes gel-
den: geloof, belofte, genade! Beluisteren: deel A en deel B