Galaten studie 19 – 3:7-11

Op 25 maart 2014 werd Galaten 3:7-11 besproken. Allen die
uit geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham.
Wat betekent dat eigenlijk? Wij zijn die ‘allen’? 

Wat is de vloek van de wet? Wat is er met ‘allen die uit werken
van 
de wet zijn’ aan de hand? Dat en meer te beluisteren:
deel A en deel B