Galaten studie 20 – 3:12-14

In Galaten 3:12-14 gaat de lijn van geloof via Abraham en de
consequenties voor de Galaten en de gelovigen verder. Er
worden diverse redenen die aangevoerd worden om mensen
onder de wet te doen leven, besproken. Zoals Mattheüs 5:17.
Luister naar deze studie: deel A en deel B