Op 22 april 2014 kwam Galaten 3:14-16 naar voren, met een
accent op het werk van de geest van God, waar de apostel
vanaf 3:2 
op wijst. De belofte aan Abraham hield onder
meer de komst van de 
geest van God in, zowel voor Israël
als de natiën.  
Luister naar deze studie: deel A en deel B