Galaten studie 22 – 3:17-20

Op 6 mei 2014 werden de verzen 17-20 van Galaten 3 bespro-
ken. Vooral de vraag van vers 19: ‘Wat dan, is de wet?’ kwam
uitvoerig aan de orde. In de brieven van de apostel wordt de-
ze vraag beantwoord. Luister mee: deel A en deel B.