Dit korte stukje bergt weer veel in zich. De doop in vers 28, is
dat in water? Of ligt het anders? Wordt daarbij iets van de ge-
lovige gevraagd? Wat is de situatie als je in Christus Jezus bent?
Genade is het sleutelwoord voor onze redding én onze wandel.
Luister naar de genadevolle woorden: Deel A en Deel B