‘Ja, fijn steeds te beseffen dat het Gods genade is, dat wij die waarheden
van Zijn woord mogen kennen.’

Het is een bijzondere onthulling van de Vader. Hij gaf het aan Paulus en
wij lezen dat en zijn er blij mee geworden. Om bij een van de basiswaar-
heden te beginnen, als het gaat om het evangelie van de verlaten apostel:
Veel mensen geloven op grond van het kruis en de opstanding van Hem,
dat zij vergeving van zonden ontvangen. Daarmee missen zij echter, hoe-
wel zij iets van de waarheid kennen, een enorm aspect van het evangelie
voor vandaag!

‘Dat Hij stierf en opstond was tot onze rechtvaardiging.’

Wij zijn gerechtvaardigd in Zijn bloed. Dat wil zeggen, dat wij volkomen
vrijgesteld zijn van welke mogelijke beschuldiging dan ook. Niemand kan
de uitgekozenen van God beschuldigen. Waarom niet? Omdat zij gerecht-
digd zijn, rechtvaardig verklaard door God zelf. De wet zei immers: ‘ver-
vloekt ben je, als je een tekort hebt’. De genade van God zegt: ‘Gezegend
ben je, wat je ook zou doen, want je bent gerechtvaardigd en niemand
kan jou nog beschuldigen.’

‘Door het kruis. Dat wel! Dat zeggen we ook tegen elkaar!’

Het kostte de Zoon onnoemelijk diep lijden, waarbij de Vader ook mee
leed. Dat is de basis voor onze rechtvaardiging. In Christus is dan Gods
eigen gerechtigheid ons toegerekend. Vervolgens wandelen wij ook in
gerechtigheid, ontspannen. We willen graag het uiterste juist doen in
wat op onze weg komt. We willen een ander niet tekort doen, maar
recht, in genade. Zo jagen we naar gerechtigheid!