Op 4 juni 2014 en 2 juli 2014 werden studie-avonden aan dit
onderwerp gewijd. Los van alle redeneringen, meningen.
Aandachtig luisteren naar de gegevens uit de Schrift zelf.
Vanaf Genesis wandelen door de diverse bijbelboeken om
het antwoord te vinden op bovenvermelde vragen. Luister
mee, kijk mee, lees mee. Het wordt duidelijker als u mee-
leest in de werktekst die op betreffende avonden werd uitge-
deeld. Deze kunt u hier downloaden in PDF (Adobe Acrobat
Reader vereist, dat gratis gedownload kan op de site van
Adobe (http://www.adobe.com/nl/#acrobat)).

Luisteren: avond 4 juni 2014   deel A en B

Luisteren: avond 2 juli 2014   deel A  en  deel B