Galaten studie 26 – 4:6-9


Op 9 september 2014 werd Galaten 4 opnieuw besproken, de
verzen 6-9 laten een verder aspect zien van het zoonschap en 
vrijheid die daarbij hoort. Weg uit de onmondigheid. Vandaar
de onzinnigheid van de Galaten, dat zij terugkeerden tot een
stelsel van grondbeginselen  van deze wereld. Deel A en deel B.