De grondbeginselen van de wereld. Daarvan lees je verschil-
lende keren. Het gaat dan om religies in het algemeen en in
het kader van Galaten om het Mozaische systeem in het
bijzonder. De Galaten hielden dagen, maanden, era’s en jaren.
Hoe zit dat eigenlijk? En hoe gaat het nu?
Studie 23 september 2014: deel A en deel B