Op 28 0ktober 2014 kwam de typologie van Hagar en Sara aan de
orde. Bekende geschiedenis, ‘dingen die een andere beduiding
hebben’ (Statenvertaling). Het is ‘spreken in beelden’ (allegoreo)
en daarin ligt een diepere zin. Welke dat is kunt u naluisteren:
Deel A en Deel B