Galaten studie 30 – 4:26,27

Op 11 november 2014 werd opnieuw stilgestaan bij de typologie van Galaten 4.
‘Het Jeruzalem boven’, wat is dat? Het nieuw Jeruzalem? Het hemelse Jeru-
zalem? En wat betekent ‘hemels’ in de Hebreeenbrief? Allemaal vragen, die
aan de orde kwamen. Luister mee: deel A en deel B.