De naar het vlees voortgebrachte vervolgt de naar de geest voort-
gebrachte. Dat was niet alleen bij Hagar en Sara, Ismaël en Isaäk het 

geval. In de dagen van Paulus ook. En vandaag is het niet anders. Zij
die onder de wet in slavernij willen leven vervolgen degenen die onder
de genade in vrijheid leven. Ook typologisch is Genesis 21 boeiend!
Luister hier: deel A  en  deel B