Galaten studie 32 – 5:1-4


De verzen 5:1-4 spreken scherp; wat zal het zijn: Christus óf be-
snijdenis? In wet óf in genade? De Galaten waren onder het be-
slag van judaïstische leraren gekomen en plaatsten zich onder
de Thora. Als je je laat besnijden móet je heel de Thora houden!
Grote gevolgen, luister naar deze studie: deel A en deel B